RH drzavna geodetska uprava logo Geohrvatska logo

IZJAVA O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI

Državna geodetska uprava nastoji svoje mrežne stranice i/ili mobilne aplikacije učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2. 12. 2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stanicu Geohrvatska.hr koja se nalazi na adresi https://www.geohrvatska.hr

STATUS USKLAĐENOSTI

Ova mrežna lokacija nije usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske.

NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz sljedećeg(ih) razloga:

  • Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, sukladno članku 3. stavak. 2. d. ne primjenjuje se na internetske karte i internetske usluge kartiranja, ako se ključne informacije pružaju na pristupačan digitalan način za karte namijenjene uporabi tijekom navigacije
Priprema ove Izjave o digitalnoj pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 01. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti, koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena izuzeća od primjene zakona rezultat je samoprocjene Državne geodetske uprave.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stanice Geohrvatska.hr koja je dostupna a poveznici https://www.geohrvatska.hr korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@dgu.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti, kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.